ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Власотинце за 2017. годину
utorak, 07 novembar 2017 12:35

       На основу чл. 138 ст. 5 Закона о спорту („Сл. Гл. РС“ бр. 10/16) и члана 21 правилника о одобравању, финансирању програма   којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Власотинце у области спорта 01 бр 006-04-272017. Комисија за  категоризацију  спортских  организација и оцену годишњих и посебних програма за задовољавање  потреба интереса грађана општине Власотинце у области спорта,  дана 08. 11.   2017 године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за финансирање посебних   програма   којима  се остварује општи интерес у области спорта у општини Власотинце за 2017. годину

 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+