ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Набавка радова на летњем одржавању општинских путева и улица у насељеним местима на подручју општине Власотинце

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 број 404-12-1/2018 од 30.03.2018. године, ЈН бр. Р-1.3.3/2018, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: радови Предмет набавке: набавка радова на летњем одржавању општинских путева и улица у насељеним местима на подручју општине Власотинцe.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 19 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+