ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Набавка радова на изградњи улица у МЗ Стајковце-II фаза

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-28/2017 од 29.03.2017. године, ЈН бр. Р-1.3.30/2018, упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: радови

Предмет набавке: Набавка радова на изградњи улица у МЗ Стајковце-II фаза.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+