НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -УСЛУГА: Набавка стручних услуга-ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Власотинце за 2017. годину
sreda, 11 april 2018 19:17

На основу члана 39.став2. и 6. Закона о јавним набавкама(Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15,68/15),позивамо Вас да  у поступку услуга“Набавка стручних услуга-ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Власотинце за 2017. годину“,.бр Јнмв-у-2.2.7/2018, доставите понуду.


pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


docОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+