НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -УСЛУГА: Набавка стручних услуга-ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Власотинце за 2017. годину

На основу члана 39.став2. и 6. Закона о јавним набавкама(Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15,68/15),позивамо Вас да  у поступку услуга“Набавка стручних услуга-ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Власотинце за 2017. годину“,.бр Јнмв-у-2.2.7/2018, доставите понуду.


pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


docОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 34 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+