ЈАВНИ УВИД - НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
sreda, 02 maj 2018 12:49

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА, који ће се одржати у трајању од 30 (тридест) дана почев од 07.05.2018. па до 06.06.2018. године, у канцеларији број 44 на III спрату (Одељење за урбанизам...), сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.


pdfТЕКСТ ОГЛАСА ЗА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР. 07.05. - 06.06.2018.


pdfМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНИ УВИД - ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР-А ВЛАСОТИНЦЕ

 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+