ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ: Израда пројектно-техничке документације за уређење корита „Велика река“

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-33/2018 од 13.43.2018. године, ЈН  бр. У-1.2.9 /2018, упућује се :  

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце  
 
Врста поступка: отворени поступак
 
Врста предмета: услуге
 
Предмет  набавке:  Набавка  услуга  на изради пројектно-техничке документације за уређење  корита „Велике реке“
 
Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.


Конкурсна  документација  се  може  преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 20 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+