Ј А В Н И П О З И В ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА – РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ) У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), у вези са чланом 17. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), сагласности Министарста пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-2612/2018-09 од 03.05.2018.године, Одлуке о буџету општине Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“ број 26/17), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Власотинце 01 бр.06-13-3 од  23.03.2018.године, председник општине Власотинце, расписује

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА – РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ) У 2018.ГОДИНИ


pdfЈАВНИ ПОЗИВ -  РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ) У 2018.ГОДИНИ

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+