ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Набавка санације бетонског пропуста у МЗ Ладовици

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404 -37/2018 од 07.05.2018.год.  ЈНВВ  бр. р-1.3.34 /2018, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Врста поступка: поступак јавне  набавке мале  вредности

Врста предмета: радови

Предмет набавке: Набавка санације бетонског пропуста у МЗ Ладовици

Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+