ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Изградња Дома културе у МЗ Ладовица - Прва фаза
petak, 20 jul 2018 12:10

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општина Власотинце
Адреса: Трг ослобођења број 12 – 16210 Власотинце
Врста наручиоца: Орган државне управе – Локална самоуправа
Предмет јавне набавка: Радови
Врста поступка: Јавна набавка мале врености
Циљ спровођења поступка: Закључење уговора о јавној набавци
Број одлуке: 404-62/2018
Место и датум објављивања позива за подношење понуда: Портал управе јавних набавки и сајт општине, 20.7.2018. године

Kонкурсну документације преузмите са ПОРТАЛА УПРАВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ и сајта општине www.vlasotince.org.rs

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+