ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Изградња Дома културе у МЗ Ладовица - Прва фаза

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општина Власотинце
Адреса: Трг ослобођења број 12 – 16210 Власотинце
Врста наручиоца: Орган државне управе – Локална самоуправа
Предмет јавне набавка: Радови
Врста поступка: Јавна набавка мале врености
Циљ спровођења поступка: Закључење уговора о јавној набавци
Број одлуке: 404-62/2018
Место и датум објављивања позива за подношење понуда: Портал управе јавних набавки и сајт општине, 20.7.2018. године

Kонкурсну документације преузмите са ПОРТАЛА УПРАВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ и сајта општине www.vlasotince.org.rs

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 29 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+