ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Додатни радови на реконструкцији и доградњи сале Културног центра
Uvećaj:

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Врста поступка ЈН: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама) („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15).
Врста предмета:

Додатни радови на реконструкцији и доградњи сале Културног центра Власотинце

Позивамо Вас да попуните конкурсну документацију и понуду на приложеном обрасцу у оквиру конкурсне документације доставите у затвореној коверти, овереној печатом понуђача, на адресу Општина Власотинце, Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце.

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 19 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+