ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Адаптација објекта вртића "ЛАНЕ" Прилепац

Јавна набавка радова спроводи се као јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39, став 1, чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености  услова  (,,Сл.гласник  РС",  број  86/2015)  и  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  радова  број  404-83/2018 од  28.9.2018. године.
Предмет јавне набавке је набавка радова – Aдаптацијa  објекта вртића „ЛАНЕ“ Прилепац


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ УЈН

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 23 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+