Javni poziv za pružanje usluga socijalne zaštite u Vlasotincu 2013. godine
utorak, 29 januar 2013 12:00
Opština Vlasotince, Odelјenje društvenih delatnosti uz podršku Opštinskog saveta za socijalnu politiku/zaštitu a na osnovu odredaba Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite na teritoriji opštine Vlasotince raspisuje
 
JAVNI POZIV
 
Za finansiralјe usluga u oblasti socijalne politike u 2013.godini
 
Cilј  Javnog  poziva  je  podsticanje  novih  pristupa  u  realizaciji  socijalne
politike/socijalne zaštite i posebna briga i zaštita korisnika usluga socijalne zaštite na području opštine Vlasotince .
Cilјne grupe čiji se položaj unapređuje, jesu:
-   deca, mladi i porodica,
-   osobe sa invaliditetom,
-   deca sa smetnjama u razvoju,
-   stara lica.
Predmet Javnog poziva, jeste pružanje usluga:
-   dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju,
-   pomoć u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
-   ,,predah,, zaštita za decu i mlade sa smetnjama u razvoju ,
-   pomoći u kući starim licima.
Uslovi i pravila konkurisanja:
-   Po  Javnom  pozivu  mogu  se  javiti  ustanove  socijalne  zaštite,  druge ustanove, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije – pod uslovom da imaju sedište na teritoriji Republike Srbije- opština Vlasotince.
-   Svaki  zainteresovani  aplikant  je  dužan  da  dostavi  Projekat  pružanja usluge, sa jasno predstavlјenim
-   aktivnostima u skladu sa standardima dotične usluge,
-   brojem  korisnika  čije  je  potrebe  spreman  da  zadovolјi  pružanjem usluge,
-   kriterijumima za obračun cene usluge po korisniku na dnevnom/mesečnom nivou,
-   dokazima o kompetentnosti za pružanje usluge.
 
Kriterijumi odabira ponuda
Za pružanje usluge odabraće se organizacija čija ponuda bude najpovolјnija tj.koji podnosioci dokažu posbne kompetencije za pružanje usluga socijalne zaštite saglasno standardima.
Podnete  prijave  procenjivaće  Komisija,  o  čemu  će  doneti  odluku  u  roku  od najduže tri meseca od isteka roka za podnošenje prijava.
Sa najpovolјnijim ponuđačima za pružanje navedenih usluga, zaklјučiće se ugovor o finansiranju usluga, sa rokom koji ne može biti kraći od godinu dana niti duži od tri godine.
 
Prijavlјivanje
Zainteresovani aplikanti dužni su da podnesu prijave na aplikacionim obrascima prijave koji se mogu naći na veb-sajtu opštine Vlasotince, najkasnije do 15.02.2013.godine, na adresu OPŠTINA VLASOTINCE, Trg oslobođenja 12 16210 Vlasotince,- Predsedniku opštine.
 
Zainteresovani aplikanti su dužni da za svaku korisničku grupu odnosno uslugu koju predlažu u odnosu na cilјnu grupu dostave posebne kompletne aplikacije ( Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3).
Prijave se podnose u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u), isklјučivo na prijavnom  formularu   koji   je   sastavni   deo   ovog   Javnog   poziva   odnosno   konkursne dokumentacije, koja se nalazi sa veb-sajtu Skupštine Opštine Vlasotince, www.vlasotince.rs.
Sve  dodatne  informacije  zainteresovani  aplikatni  mogu dobiti  na  navedenom veb-sajtu, kao i na telefon  016/875-122.
{jcomments off}
Obrasci za preuzimanje u .rar formatu
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Ugovaranje usluga socijalne zastite_Vlasotince 2013.rar)Obrasci za prijavu za ugovaranje usluga socijalne zastite_Vlasotince 2013 09.01.201360 Kb
 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 31 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+