Javna nabavka kancelarijskog materijala

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u dalјem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-8/2013 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 404-8-1/2013, pripremlјena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

-  Za javnu nabavku kancelarijskog materijala – 
{jcomments off}
Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Konkursna dokumentacija JNMV D-1.docx)Konkursna dokumentacija za nabku kancelarijskog materijala  132 Kb
 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 251 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+