Javna nabavka, nabavka materijala za reprezentaciju u sopstvenim prostorijama (hrana i piće)

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u dalјem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-9/2013 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 404-9-1/2013, pripremlјena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

-  Za javnu nabavku ,nabavka materijala za reprezentaciju u sopstvenim prostorijama (hrana i piće) –

Del. br. 404-9/2014

Ev.br. JNMV-D - 2/2014

Konkursna dokumentacija:

 


 
{jcomments off}

 

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 35 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+