Razvoj

Područje opštine Vlasotince spada u grupu nedovoljno razvijenih opština. Strukturne promene u privredi Okruga, a samim tim i u opštini Vlasotince imale su za posledicu oslobađanje viškova radne snage, što je doprinelo i povećanju broja nezaposlenih lica, Pad industrijske proizvodnje u svim industrijskim preduzećima (u pojedinim i prestanak proizvodnje) i prezaduženost,  je usporio, a negde i zaustavio proces privatizacije. Posledica ovih kretanja je povećanje nezaposlenosti i pojava socijalnih tenzija. Poseban problem predstavljaju mladi koji prvi put traže posao. Kao i u velikom delu Srbije, nezaposlenost i pad životnog standarda su jedan od ključnih problema Vlasotinačke opštine.
Rešavanje ovog izazova umnogome će odrediti dalji razvoj opštine, a sigurno da će zavisiti i od političko-ekonomskih kretanja u Srbiji
i regionu.
Teška situacija nastala je gubitkom velikog broja radnih mesta i nedovoljnim otvaranjem novih u malim i srednjim preduzećima.
U ovakvim uslovima mora se obratiti pažnja i na ublažavanje ovog problema, pasivnim i aktivnim merama koje uključuju finansiranje programa novog zapošljavanja, samozapošljavanja, obuka i prekvalifikaciono-dokvalifikacionih programa, posebnih programa usmerenih na zapošljavanje mladih, ali i obrazovanje kadrova potrebnih sadašnjem i budućem tržištu rada.
Opština Vlasotince raspolaže raznoraznim prirodnim resursima  Među značajnije resurse ubrajaju se poljoprivredno zemljište, mineralne sirovine, šume i vodni resursi, koji zajedno pružaju pogodne uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje, agroindustrije, turizma i gradđevinarstva.
Stvaranje sredine, dovoljno atraktivne za domaća i strana privredna ulaganja, predstavlja osnovni interes za vlasotinačku opštinu.
S obzirom na očekivanu ali vremenski neizvesnu transformaciju postojećih privrednih preduzeća, buduću orijentaciju na male proizvodne pogone kao dominantne i uočenu tendenciju da se linearno uz postojeće saobraćajnice spontano formiraju privredni kompleksi, novim generalnim planom Vlasotince 2020 planirano je povećanje postojeće industrijske zone i površina za privrednu delatnost. Za potencijalne investitore, Opština bi obezbedila mogućnost davanja lokacija (za mala i srednja preduzeća) pod najpovoljnijim uslovima.
Ovo će se postići izgradnjom odgovarajuće infrastrukture (posebno u industrijskoj zoni i zonama u centralnom gradskom jezgru), odgovarajućim finansijskim merama opštine, usvajanjem pozitivnih rešenja iz Evrope i Srbije, promocijom vlasotinačke privrede itd. Opština Vlasotince nudi svim potencijalnim investitorima potpuno opremljeno zemljište sa uređenom infrastrukturom, vodovodom, kanalizacijom, električnom mrežom i saobraćajnicama u industrijskoj zoni.

Industrijska zona

Lokacija: Vlasotince
Površina: 82 ha
Izgrađenost: 30 %
Potencijalna neto površina za investitore: 57 ha
Udaljenost od autoputa: 6 km
Udaljenost od glavnog puta: 0 km
Udaljenost od železnice: 10 km

Industrijska zona Vlasotince je već definisana Generalnim planom. Urbanistička dokumentacija je pripremljena i opština aktivno radi na prikupljanju podataka o imovinsko-svojinskom statusu zemljišta. Lokacija je već delimično izgrađena, nekoliko lokalnih i međunarodnih kompanija imaju poslovne pogone na lokacijia u industrijskoj zoni.
Lokacija je blizu glavnog infrastrukturnog koridora, postojeće uspešne industrije mogu biti dobra promocija za nove investitore. Lokacija omogućava dnevnu migraciju iz Leskovca, regionalnog centra Jablaničkog okruga i Niša, najvećeg grada južne Srbije, što omogućava zapošljavanje visoko osposobljenih ili specijalizovanih radnika.
Opština Vlasotince treba da prikupi zemljišta u planiranoj zoni i izgradi infrastrukturu kako bi novim investitorima bila omogućena izgradnja novih objekata.


 

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+