ЈАВНИ ОГЛАС ЗА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК
sreda, 09 mart 2016 15:02
Uvećaj:

            Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС“, број 104/2009, 99/2011) и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 23/16), објављује

Ј А В Н И    О Г Л А С

            Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Власотинце да могу извршити увид у бирачки списак и поднесу захтев за упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

            Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати до 08. априла 2016. године, до 24,00 сатакада ће бирачки списак бити закључен.

            Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења Општинска управа – матичка служба од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора (20 априла до 24 часа.) Министарство државне управе и локалне самоуправе.

            Сваки грађанин може органу надлежом за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка ако он, или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан, а нема бирачко право, или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак,  или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

            Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку подноси се Општинској управи општине Власотинце (зграда Скупштине општине Власотинце – други спрат канцеларија матичне службе број 28.).

            Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.

            Обавештавамо грађане да Општинској управи општине Власотинце могу,

најкасније  5 дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

            Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.

                                                                                                ЗАМ. НАЧЕЛНИКА,
                                                                                          Снежана Голубовић Илић
 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+