ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ
četvrtak, 27 oktobar 2016 00:00
Uvećaj:

Општина Власотинце, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Закључка Комисије за планове Скупштине општине Власотинце - број: 06-69 од 24.10.2016.године, оглашава

ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО  РАДНЕ  ЗОНЕ  УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ  – V, ВЛАСОТИНЦЕ ЗАПАД – СЛАТИНА,  СА ДЕСНЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА  ДП IБ - 39, (М-9), ВЛАСОТИНЦЕ – ЛЕСКОВАЦ

Јавни увид обавиће се у периоду од 27.10.2016. године, закључно са 27.11.2016. године, у просторијама Народне библиотека „Десанка Максимовић“ у Власотинцу у простору галерије (приземље), радним данима од 11:00 до 14:30 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Општине Власотинце пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Општинској управи, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце, закључно са 21.11.2016. године, или у електронској форми на е-маил Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Власотинце, одржаће се у згради општине, Трг ослобођења 12,  28. 11. 2016. године са почетком у 15 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине оштине Власотинце.


МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ПРЕУЗМИ ОВДЕ


Објављено у дневном листу ДАНАС, 27. 10. 2016:

Oglas u dnevne novine 1
 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+