НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Набавка инвентара и хемијских средстава за чишћење
utorak, 04 jul 2017 21:17

На основу члана 39.став 2. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15,68/15), позивамо Вас да  у поступку добра јнмв-наруџбеница – Набавка инвентара и хемијских средстава за чишћење, бр Јнмв-у-2.1.2/2017, доставите понуду

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (poziv -hemija.pdf)Позив за подношење понудаНабавка инвентара и хемијских средстава за чишћење12.07.2017.230 Kb
Download datoteke (ponuda-naruxbenica hemija.doc)Образац понудеНабавка инвентара и хемијских средстава за чишћење12.07.2017.132 Kb
 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+