ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге на одржавању вертикалне сигнализације

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404 -__/2017 од 25.09.2017.год.  ЈНМВ  бр. У-1.2.9 /2017, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Poziv za podnosenje ponude JNMV br U-1.2.8-17.pdf)Позив за подношење понудаОдржавање вертикалне сигнализације03.10.2017.228 Kb
Download datoteke (Konk. dokum. za JNMV -odrzavanje vertikalne signalizacije.doc)Конкурсна документацијаОдржавање вертикалне сигнализације03.10.2017.428 Kb
 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+